themas publikaties onderwijs agenda links
de PSYCHOLOGIE van ETEN
home
Dochter van Remco Havermans is ernstig ziek, steun haar!

Lees het verhaal van Supergirl Britt en doneer!

Britt is plotseling ernstig ziek geworden. Voor een deel van haar behandeling moet ze naar Philadelphia. Daarvoor is veel geld nodig, steun haar!

www.superbritt.nl

Een aantal collega's van Remco (oa Chantal Nederkoorn en Anne Roefs uit "de Eetgroep") rent op 12 april de Caubergrail voor Britt. Je kunt ons sponsoren:

run4britt.weebly.com

NIEUWS! STW-NIHC-Philips Research “Healthy Lifestyle Solutions” subsidie!

Train your brain, think slim!

Anne Roefs, in samenwerking met co-aanvragers Anita Jansen, Chantal Nederkoorn, Katrijn Houben, Gerhard Weiss en Karl Tuyls, ontving een subsidie in het kader van het STW-NIHC-Philips Research programma "Healthy Lifestyle Solutions". Op het project zullen een aio, een postdoc en een technicus aangesteld worden.

Onderzoekssamenvatting: The approach many people take to lose weight is to try one diet after the other. However, research has shown that type of diet generally does not matter, but only that you stick to your diet (i.e., achieve a negative energy balance). An effective approach to help people stick to their diet is based on principles of cognitive behavioural therapy (CBT). In this approach, people learn to identify in which situations they are prone to overeat (e.g., certain emotional states). According to this cognitive approach, situations determine what one thinks, and thoughts determine feelings and behaviour. Changing these thoughts changes behaviour. So,in short, people learn to reconsider and re-evaluate their thoughts and feelings in situations in which they consume unhealthy foods. They learn to 'think slim'! The goal of the current project is to transform these principles into an intelligent hardwaresoftware system that learns (1) to identify a user's individual pattern of consumption of unhealthy foods and the associated thoughts, feelings and situations, and (2) to automatically give a user appropriate feedback based on CBT principles, with the aim of altering thoughts and thereby eating behaviour. So, the system should be an automated coach that largely takes over the role of a cognitive-behavioural therapist. The to be developed hardware-software system will consist of a mobile device to collect all relevant user data such as emotional state, food consumption and certain psychophysiological measures (e-collector) and a stationary software program called e-coach to perform more complex calculations and to automatically provide sophisticated, detailed CBT-based feedback to the user. The development of the intelligent hardware-software system consists of several intertwined tasks and, in the spirit of rapid prototyping, aims at delivering successively improved prototypes, ranging from an initial, rather incomplete one, to a final, nearly marketable product.

NIEUWS! vici subsidie 2010 voor Anita Jansen

Losing is winning

So far, obesity has been viewed as a biomedical problem triggered by the environment. And weight gained is not easy to lose again. But one or two people do manage it. Psychologists are studying the characteristics that predict who will and won’t lose weight successfully, and how we can learn to eat less.

NIEUWS! Open competitie NWO 2010 voor Carolien Martijn

Give us a smile and lighten us up: Novel strategies for enhancing body satisfaction

The project aims to develop novel strategies for enhancing body satisfaction. The research will (a) contribute the understanding of the causal mechanisms underlying body dissatisfaction, (b) develop interventions to alleviate body dissatisfaction – a problem experienced by many women, and a key determinant of eating disorders and body dysmorphic disorder, (c) challenge the traditional research focus on the issue of prediction (what factors cause body dissatisfaction?) and directly tackle the issue of change (what strategies are effective in improving body satisfaction?), (d) advance theory and practice in the field of body satisfaction by testing strategiesthat target maladaptive automatic processes.

De psychologie van eet- en gewichtsstoornissen

Binnen de faculteit Psychologie van de Universiteit Maastricht houdt een groep psychologen zich bezig met de bestudering van zowel eetstoornissen als overgewicht. Eetstoornissen en overgewicht komen veel voor en hebben meestal ernstige gevolgen. Die gevolgen zijn niet alleen lichamelijk (bijvoorbeeld diabetes, hartritmestoornissen) en maatschappelijk (hoge kosten) maar juist ook psychisch. Veel mensen met eetstoornissen en overgewicht zijn in meer of mindere mate depressief, hebben een lage zelfwaardering en problemen in de omgang met andere mensen. Zij lijden zeer onder hun problemen, en psychologen hebben de taak om iets aan dat psychische lijden te doen. Dit kan beter naarmate we meer weten van de eetstoornissen en het overgewicht: het is makkelijker om iets aan de eetstoornis of het overgewicht te doen als we weten hoe het ontstaat, en als we weten waarom het blijft voortbestaan. We moeten dus weten welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en voortbestaan van de eetstoornissen en gewichtsproblemen. De beste methode om uit te zoeken welke mechanismen dat zijn, is de experimentele methode. De Maastrichtse ‘eetgroep’ doet daarom veel experimenteel onderzoek om uit te zoeken hoe het komt dat eetstoornissen en overgewicht ontstaan, en blijven voortbestaan. Zodoende ontwikkelen we ook ideeën over wat we aan een eetstoornis of gewichtsprobleem kunnen doen. Dat die ideeën op hun beurt weer getoetst moeten worden, spreekt voor zich. Daarom houdt de eetgroep zich ook bezig met onderzoek naar interventies. Hoe kan de eetstoornis het best behandeld worden? Hoe kan overgewicht het best bestreden worden? Het is van groot belang dat we uitzoeken welke behandelmethode effectief is, en welke het beste werkt. De Maastrichtse eetgroep beperkt zich niet tot een enkel thema binnen de eet- en gewichtsstoornissen. Allerlei psychologische processen die normaal en abnormaal eetgedrag kunnen verklaren worden onderzocht. Samengevat ligt de nadruk dus op onderzoek naar (a) de oorzaken van gestoord eetgedrag en overgewicht, (b) mechanismen die gestoord eetgedrag en overgewicht in stand houden, en (c) interventies die het gestoorde eetgedrag en overgewicht kunnen reduceren.

Onderzoekers

Het onderzoek naar eetgedrag, eetstoornissen en gewichtsproblematiek vindt plaats in de faculteit Psychology & Neuroscience van de Universiteit Maastricht. De onderzoekers werken bij de capaciteitsgroep 'Clinical Psychological Science' en maken allen ook deel uit van de landelijke onderzoekschool Experimentele Psychopathologie (EPP; http://www.dmkep.unimaas.nl/epp). De groep bestaat momenteel uit 4 promovendi (Astrid Frankort, Nele Gielen, Jessica Werthmann, Harilaos Papachristou), 3 post docs (Ramona Guerieri, Nicolette Siep, Janneke Giesen), 6 universitair docenten (Remco Havermans, Sandra Mulkens, Chantal Nederkoorn, Anne Roefs, Hugo Alberts, Katrijn Houben), 1 universitair hoofddocent (Carolien Martijn) en 1 hoogleraar (Anita Jansen).

Onderzoekslijnen

Momenteel worden de volgende thema’s onderzocht:


Eating Disorder Examination (EDE)

Hieronder kunt u Nederlandse versies van de EDE en score-formulieren downloaden.

BDDE-SRQ

Hieronder kunt u Nederlandse versies van de BDDE-SRQ downloaden.